Boeing Israel - מוצרים וש

בואינג הגנה, חלל ובטחון

במשך יותר מ-40 שנה, בואינג היא היצרנית המובילה של מטוסי נוסעים מסחריים. חטיבת המטוסים המסחריים של בואינג היא החברה המובילה בעולם בתחום התעופה האזרחית, וזאת בזכות התמקדותה הבלעדית במפעילי המטוסים ובנוסעים שאותם הם משרתים.

חטיבת מטוסים מסחריים

בואינג הגנה, חלל ובטחון (BDS) מספקת שירותים מקצה לקצה עבור מערכות בקנה מידה גדול, לשילוב הפלטפורמות מבוססות האוויר, הקרקע והחלל המשמשות לקוחות מתחומי הביטחון, הממשל והמגזר המסחרי.