News Releases

blue background

ההודעה הרשמית של בואינג אודות ה-787 "דרימליינר"

16 בינואר, 2013:אילו צעדים ננקטים להבטחת בטיחות ה-787?
מהו צו כשירות טיסה (Airworthiness directive)?
לכמה זמן קורקע ה-787?
כיצד אתם מסייעים ללקוחותיכם?
מהי הבעיה בסוללות?
באילו אמצעי הגנה אתם נוקטים להבטחת סוללות הליתיום במטוס ה-787?
מדוע לא התגלתה בעיית הסוללות במהלך טיסות המבחן?
ב-787 נעשה שימוש במנועים חשמליים ובקרה חשמלית במקומות בהם בדגמים מוקדמים יותר השתמשו בקישורים מכניים ומערכות הידראוליות. האם יש לכך קשר לסוללות?

ש: אילו צעדים ננקטים להבטחת בטיחות ה-787?
ת: בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות הטסים במטוסי בואינג היא בעדיפות עליונה. בואינג מחוייבת לתמיכה ב-FAA ולמציאת תשובות במהירות האפשרית. החברה פועלת ללא לאות עם לקוחותיה ורשויות החקירה והרגולציה השונות. אנו נעמיד את כל משאבי בואינג לסיוע. אנו בטוחים כי ה-787 הוא בטוח ותומכים בו. בימים הקרובים ננקוט בכל צעד שיידרש להבטיח ללקוחותינו ולציבור הנוסעים כי ה-787 בטוח וכן להחזיר את המטוס לשירות.
ש: מהו צו כשירות טיסה (Airworthiness directive)?
ת: צו כשירות טיסה הובא על ידי ה-FAA על מנת לאפשר פעולות כגון בדיקות, תיקונים, איסוף מידע ושינויים תפעוליים אחרים.
ש: לכמה זמן קורקע ה-787?
ת: על פי ההודעה האחרונה של ה-FAA, המטוס יוכל לחזור לשירות כשחברות התעופה ייווכחו כי הסוללות בטוחות. בואינג משתפת פעולה עם ה-FAA להגדרת התהליך ולוחות הזמנים.
ש: כיצד אתם מסייעים ללקוחותיכם?
ת: אנו מנהלים דיונים רצופים עם לקוחותינו – אלו שכבר מפעילים את המטוס וכן עם אלה שעדיין לא קיבלו אותו על מנת להבטיח כי הם מבינים את ההתקדמות בהכנת התוכנית להשבת המטוס לשירות. עם סיום הכנת התוכנית אנו נסייע בהשלמת הפעולות הנדרשות.
ש: מהי הבעיה בסוללות?
ת: אנו תומכים בחקירות אשר יקבעו את הסיבה לאירועים האחרונים הקשורים לסוללות ה-787. על עוד החקירה בעיצומה איננו יכולים להתייחס לתוצאה האפשרית.
ש: באילו אמצעי הגנה אתם נוקטים להבטחת סוללות הליתיום במטוס ה-787?
ת: קיים מספר גדול של גיבויים להבטחת בטיחות המערכת. ביניהם הגנה מפני טעינת-יתר ופריקת-יתר.
ש: מדוע לא התגלתה בעיית הסוללות במהלך טיסות המבחן?
ת: אנו תומכים בחקירות אשר יקבעו את הסיבה לאירועים האחרונים הקשורים לסוללות ה-787. על עוד החקירה בעיצומה איננו יכולים להתייחס לתוצאה האפשרית.
ש: ב-787 נעשה שימוש במנועים חשמליים ובקרה חשמלית במקומות בהם בדגמים מוקדמים יותר השתמשו בקישורים מכניים ומערכות הידראוליות. האם יש לכך קשר לסוללות?
ת: לא. בכל המטוסים המודרניים ישנן סוללות. החידוש העיקרי המאפשר את היעילות המשופרת הוא הדור של כח חשמלי גדול יותר וביטול המערכת ההידראולית בעלות הלחץ הגבוה. הפונקציות שהופעלו בעבר על ידי המערכות הפנאומטיות מופעלות עתה על ידי מערכות חשמליות.