News Releases

blue background

סיכום השנה של בואינג במספרים: בואינג מסרה 340 מטוסים אזרחיים ו-169 מטוסים צבאיים בשנת 2021

שיקגו, 11 בינואר, 2022 – יצרנית המטוסים בואינג מפרסמת את הסיכום השנתי של מסירות

מטוסים לשנת 2021 ואת המסירות לרבעון הרביעי של שנת 2021 בתחום הצבאי (Defense 

operations) ובתחום המסחרי (Commercial).

בתחום המסחרי מסרה בואינג כ-263 מסירות של מטוסים מסוג בואינג 737, 32 מטוסי בואינג 

767, 24 מטוסי בואינג 777 ו-14 מטוסי בואינג 787 (דרימליינר). בתחום הצבאי מסרה בואינג 

16 מטוסי F-15, 83 מסוקי קרב מסוג אפאצ'י (חדשים ומיוצרים מחדש), 20 מסוקי תובלה מסוג 

צ'ינוק  CH-47ו-13 מטוסי תדלוק מסוג KC-46.

להלן הטבלה המלאה:

בואינג היא חברת התעופה והחלל הגדולה בעולם והספקית המובילה של מטוסים מסחריים, מערכות הגנה, 

חלל וביטחון ושירותים גלובליים. כיצואנית מובילה בארה"ב, החברה פועלת ותומכת בלקוחות מסחריים 

וממשלתיים ביותר מ -150 מדינות, וממנפת את שרשרת האספקה הגלובלית על בסיס מורשת של מנהיגות 

בחלל, בואינג ממשיכה להוביל בתחום הטכנולוגיה והחדשנות, לספק ללקוחותיה ולהשקיע באנשיה ובצמיחה 

עתידית. למידע נוסף www.boeing.com.

Contacts