Joint Direct Attack Munition
ה-Joint Direct Attack Munition (JDAM) היא ערכת הנחיה נמוכת עלות, אשר ממירה פצצות "נפילה חופשית" לכלי נשק חכמים בעלי כיוון מדויק. על-ידי הוספת חלק זנב חדש לפצצות קיימות, אשר מכיל יכולת הנחייה מבוססת מערכת ניווט אינרטית/מערכת איכון גלובלית, מערכת ה-JDAM נמוכת העלות מספקת למטוס הקרב יכולת הפעלה של נשק מדויק, כנגד מגוון מטרות רחב ובכל תנאי מזג אוויר.

ה-JDAM היא מערכת אמינה במיוחד, אשר ניתנת לשיגור במעטפת שחרור גמישה במיוחד, עד למרחק של 24 ק"מ מן המטרה. מערכת ה-JDAM מתהדרת בהיסטוריה חסרת תקדים של הצלחות, הן בשלבי הבדיקה והן בשדה הקרב. במהלך בדיקות הפיתוח השיגה מערכת ה-JDAM אמינות מערכתית בשיעור של יותר מ-95 אחוזים.

מערכת ה-JDAM ההתחלתית הקיימת מהווה נקודת התחלה הגיונית לפיתוח מהיר של שיפורים עתידיים. השיפור הטכני בתוך משפחת מוצרי ה-JDAM כולל עיבוד משופר, טכנולוגיית GPS מדויקת וכן שילוב עם אנטנות GPS חסינות שיבוש. השיפורים הנצפים בעתיד הקרוב כוללים הוספת יכולת הנחיית לייזר בעלות נמוכה, ראשי קרב נוספים, קישור נתונים ניתן לתיכנות, ערכת כנפיים לשיפור הטווח וכן חיישני אינפרא-אדום ומכ"ם.

Laser Joint Direct Attack Munition
ה-Laser Joint Direct Attack Munition (Laser JDAM) היא ערכת חישה מודולרית מבוססת לייזר שניתנת להתקנה מיידית בשטח על גבי מערכות JDAM קיימות. שילוב ה-Laser JDAM מתאפיין בעלות נמוכה ובסיכונים מופחתים, שכן לא נדרשים כל שינויים בתוכנת המטוסים עבור פלטפורמות שבהן משולבות כבר מערכות JDAM.

מערכת Laser JDAM משלבת את תכונת ה-GPS/INS של JDAM שנבחנה בתנאי קרב ובתנאי מזג אוויר קשים, עם יכולת הכיוון במזג אוויר בהיר של פצצות מונחות לייזר, וכל זאת בהשקעה מזערית. חיישן הלייזר משפר את יכולת סימון המטרה הריאקטיבית של ה-JDAM, על-ידי כך שהוא מאפשר נעילה מהירה על מטרות קבועות. חיישן הלייזר מספק גם גמישות המאפשרת סימון יעיל של מטרות נעות. ניתן לבצע בקלות התאמה בתנאי שטח של הנשק למשימות ספציפיות על-ידי הסרת חיישן הלייזר, אם למשימה מסוימת לא נדרש שימוש בלייזר (לדוגמה, אם צפוי מזג אוויר קשה בזירת הפעולה).

המכירה הבינלאומית הראשונה של ה-Laser JDAM בוצעה בשנת 2008 ומכירות רבות נוספות צפויות להתממש בשנים הקרובות.