הרפון בלוק (Harpoon Block) הוא הטיל נגד ספינות המצליח ביותר בעולם. יותר מ-7,100 טילי הרפון יוצרו עבור הצי של ארצות הברית ועבור 28 מבעלות בריתה. דריסת רגל בינלאומית זו מאפשרת פעילות משותפת של בנות הברית ומשפרת את שיתופי הפעולה הגלובליים.

הרפון בלוק II (Harpoon Block II) מרחיב את יכולותיו של ההרפון במשימות נגד ספינות וכן במשימות הפצצה קרקעיות. כדי לפגוע במטרות קרקעיות ובספינות עוגנות, הטיל משתמש בניווט אינרטי בסיוע GPS, המאפשר הגעה אל מטרות כוונון מוגדרות. ראש הקרב עם 500 ליברות של חומר נפץ מבטיח עוצמת פגיעה קטלנית במגוון מטרות קרקעיות, כולל אתרי הגנה הממוקמים לאורך החופים, סוללות טילי קרקע-אוויר, מטוסים חשופים, מתקנים תעשייתיים/נמלים וכן ספינות עוגנות.

לצורך פגיעה במטרות קרקעיות ובמטרות הממוקמות באזורי חוף צפופים, הטיל משתמש במערכת איכון גלובלית בסיוע ניווט אינרטי (GPS/INS). ראש הקרב עם 500 ליברות של חומר נפץ מרסק מבטיח עוצמת פגיעה קטלנית במגוון מטרות קרקעיות, כולל אתרי הגנה הממוקמים לאורך החופים, סוללות טילי קרקע-אוויר, מטוסים חשופים, מתקנים תעשייתיים/נמלים וכן ספינות עוגנות. במשימות רגילות נגד ספינות, בים הפתוח או סמוך ליבשה, מערכת ה-GPS/INS מונעת שגיאות הנחייה במהלך השיוט לעבר אזור המטרה.

הרפון בלוק II היא מערכת נשק טוטאלית, כולל ציוד הפיקוד וההפעלה, שילוב עם פלטפורמות קיימות ושימור הטיל "מהעריסה לקבר". מערכת הרפון בלוק II ניתנת לפריסה מכל פלטפורמות השיגור הקיימות של ההרפון, באמצעות שדרוגים בציוד הפיקוד וההפעלה הקיים או שילוב מערכות חדשות ומתקדמות של בקרת נשק.

הרפון בלוק II נמצא בתהליך ייצור במפעלי חברת בואינג שבסנט צ'רלס, מונטנה.